bayo boerboels  
 
 
 
 
Een gesocialiseerde pup

Het begin van de socialisatiefase is de inprentingsfase. Dit is de kritieke, korte periode tussen de 3e en 8e week, waarbij het karakter van de hond wordt gevormd. Dit houdt in dat deze periode wordt doorlopen bij de fokker en het dus zeer belangrijk is hierin de juiste stappen te ondernemen. De pups moeten worden “ingesteld” op mensen. Doordat wij de pups regelmatig in contact brengen met mensen, waarbij kinderen niet ontbreken, gaan zij mensen als soortgenoten beschouwen. Verder starten we al met zindelijkheidstraining, het opleggen van de bijtrem t.o.v. mensen en laten we de pups wennen aan dagelijkse auditieve en visuele prikkels.
 
De socialiseringsfase situeert zich tussen de 8e en 16e levensweek. Dit houdt in dat de pup deze bij de eigenaar doorloopt. Het komt erop neer de hond te socialiseren in alle mogelijke situaties waarmee hij in de toekomst te maken krijgt. De manier waarop dit gebeurt is van cruciaal belang. We adviseren en begeleiden toekomstige eigenaren hier dan ook bij.


terug