bayo boerboels  
 
 
 
 
Een pup met een DNA-certificaat

Wij laten onze honden en bij ons geboren puppy’s bloed afnemen om in een DNA-databank op te slaan. Dit heeft de volgende beweegredenen:

Afstammingscontrole
Het is voor ons als fokkers van groot belang dat we kunnen beschikken over betrouwbare afstammingsbestanden. Zijn de honden die op het stamboekpapier staan daadwerkelijk de (voor)ouders?
Om er bij twijfel zeker van te kunnen zijn dat die afstamminggegevens ook kloppen, wordt een kleine hoeveelheid bloed in een DNA-databank opgeslagen. Daaruit kan, indien nodig, DNA worden gewonnen waarmee de afstamming van dieren snel en gemakkelijk te controleren is. Het DNA van het dier wordt dan vergeleken met dat van zijn ouders en andere verwanten.

Onderzoek naar erfelijke afwijkingen
Minstens zo belangrijk is, dat het voor een aantal erfelijke afwijkingen mogelijk is (of in de toekomst mogelijk wordt) aan het DNA te zien of een dier die afwijkingen vererft. Dit kan voor ons als fokkers een belangrijk hulpmiddel zijn bij de keuze van fokdieren.

Vaststellen identiteit (DNA-profiel)
Behalve voor de afstammingscontrole en het onderzoek naar erfelijke afwijkingen biedt de DNA-databank nog meer mogelijkheden voor de eigenaar van een huisdier. Zo is het mogelijk een DNA-profiel van het dier te bepalen en daarmee de identiteit van het dier vast te stellen. Bij geschillen tussen een koper en een verkoper of bij verlies of diefstal van uw huisdier kan dit van belang zijn.

Het DNA-monster dat nu wordt opgeslagen maakt het mogelijk om over een groot aantal jaren te laten vaststellen dat een dier waarover verschil van mening bestaat, het dier is waarvan u vandaag een DNA-monster liet opnemen in de DNA-databank. Zelfs indien dan de chip of de tatoeage is verwijderd kan de identiteit van het dier met behulp van een DNA-profiel eenduidig worden vastgesteld. (Bron: www.gencouns.nl)


terug